intensywne opady deszczu
19°
18°
niedziela
Reklama
Znaczny wzrost udziału inwestycji – projekt budżetu na rok 2022 gotowy
26 listopada 2021 r. | 18:58
0

Zgodnie z ustawowym terminem Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz radnym projekt budżetu na rok 2022.

Dochody budżetu na 2022 rok skalkulowane zostały w wysokości 39 051 182,26 zł.

Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą 40 483 226,26 zł.

W budżecie Miasta Kalety na 2022 rok występuje deficyt w kwocie 1 432 044,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

W projekcie znalazły się następujące zadania inwestycyjne:

● Przebudowa sieci wodociągowej – przekroczenie rzeki Mała Panew na wysokości Zakładu Energetycznego – GPZ Kalety

● Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice Miodowa, Piaskowa-etap I, Anioła etap II z ul. Jodłową, Szkolna)

● Przebudowa drogi gminnej, ul. Zagłoby w Kaletach

● Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach wraz z przebudową kanału deszczowego – etap II

● Przebudowa drogi gminnej, ul Chopina w Kaletach

● Przebudowa ul. 3 Maja w Kaletach – Drutarni – II etap

● Projekt stanicy rowerowej – Garbaty Mostek

● Wykup gruntów

● Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej

● Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynku celu publicznego w mieście Kalety

● Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 31, 1 Maja 3, Dębowa 23 i Dębowa 25

● Budowa oświetlenia iluminacyjnego MDK w Kaletach – I etap

● Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

● Instalacja hydrantowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6

● Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Kaletach

Inwestycje stanowią 18,33% planu wydatków budżetu Miasta i stanowią kwotę 7 422 426,36 zł a dla porównania w projekcie budżetu na 2021 r. inwestycje stanowiły 10,09% planu wydatków budżetu Miasta na kwotę 4 023 247,67 zł. Tak wysoki udział inwestycji w projekcie budżetu na 2022 r. może świadczyć że nasze miasto pomimo kryzysu nadal znajduje się w fazie rozwoju.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *