pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
Złóż deklarację uczestnictwa w projekcie montażu OZE i pozyskaj 85 procent dofinansowania
05 maja 2023 r. | 16:50
0

Złóż deklarację uczestnictwa w projekcie montażu OZE w budynkach mieszkalnych i pozyskaj 85 procent dofinansowania na ten cel.

W związku z możliwością aplikowania przez Miasto Kalety o grant z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 zachęcamy mieszkańców Kalet do zamontowania odnawialnych źródeł energii na swoich budynkach mieszkalnych. Projekt przewiduje dofinansowanie (grant) do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii cieplnej/elektrycznej oraz do pomp ciepła w wysokości do 85% faktycznie poniesionych kosztów.

Ze względu na ograniczoną alokację środków w ramach konkursu w celu potwierdzenia chęci udziału w projekcie należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kaletach, (II piętro, pok. 23), w terminie od 19.05.2023r. do 26.05.2023 r. do godziny 14:00 deklaracje udziału w projekcie - (osobiście bądź pocztą – decyduje data wpływu).

Ilość uczestników projektu zależna będzie od wartości ogółem zadania oraz rodzaju poszczególnych instalacji według pozycji na liście.

Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Miasta w Kaletach zaprasza wszystkich zainteresowanych projektem mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 11.05.2023 r. o godzinie 19:00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Serdecznie zapraszamy.

Osobą do kontaktu w sprawie powyższego projektu jest ekodoradca – p. Sandra Świętek 34/3527 650 (biuro nr 11).

Regulamin uczestnictwa – pobierz

Deklaracja, oświadczenia – pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI

• Czy można złożyć deklarację przed terminem określonym w regulaminie?

Regulamin jasno wyznacza datę rozpoczęcia i zakończenia naboru. Nie ma możliwości złożenia deklaracji uczestnictwa z wymaganymi załącznikami w innym okresie czasu. Złożenie po terminie powoduje ujęcie na liście rezerwowej.

• Czy mogę kupić magazyn energii gdy mam już instalację PV?

Tak, można złożyć wniosek o zakres dotyczący jedynie zakupu magazynu energii o pojemności min 5 kWh.

• Jak mam dobrać moc instalacji?

Należy wykonać taki dobór mocy instalacji by produkcja energii elektrycznej (liczona w kWh dla całości zainstalowanej mocy fotowoltaicznej na budynku, bez względu na źródło finansowania i liczbę instalacji) nie przekraczała w okresie rocznym ilości energii (w kWh) zużywanej przez dane gospodarstwo domowe. Warunek podlega weryfikacji podczas kontroli na bazie danych rozliczeniowych z Tauron SA. Najlepiej jeśli w doborze pomoże instalator lub audytor. Przeciętnie w systemach fotowoltaicznych dobieranych na podstawie rocznego zużycia energii przyjmuje się wielkość instalacji w proporcji 1 kWp mocy zainstalowanej dla 950 kWh zużywanej energii rocznie.

• Co się stanie jeśli w przyszłości będę produkować rocznie więcej energii niż zużywam?

Jest to poważne naruszenie umowy i skutkuje zwrotem grantu wraz z odsetkami.

• Czy mogę uczestniczyć w projekcie gdy mam w domu zarejestrowaną firmę?

Nie. Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się nieruchomości lokalowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza na powierzchni powyżej 1 ha, także jeśli jest ona jedynie zarejestrowana w tym miejscu, z wyjątkiem instalacji fotowoltaicznych w sytuacji, gdy wydzielona powierzchnia na ww. działalność posiada odrębne przyłącze i możliwe jest podłączenie instalacji fotowoltaicznej pod przyłącze przeznaczone na cele socjalno-bytowe.

• Kiedy należy złożyć Kartę doboru instalacji OZE?

Dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu i musi być on podpisany przez osobę z uprawnieniami audytora energetycznego, który figuruje na liście Ministra Rozwoju i Technologii https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

• Kto ma podpisać deklarację uczestnictwa?

Właściciel lub współwłaściciele reprezentujący co najmniej 50% udziałów w nieruchomości. Należy dołączyć załącznik ze zgodami wszystkich współwłaścicieli.

• Co oznacza dofinansowanie 85% z limitem?

Grant wynosi jedną z niższych wartości – 85% kosztów na bazie przedstawionych faktur lub limit kwotowy dla danej instalacji OZE. W części przypadków, przy wykorzystaniu materiałów najdroższych grant będzie wynosił tym samym mniej niż 85%.

• Czy będzie lista rekomendowanych wykonawców?

Nie. Uczestnik wybiera dowolnego certyfikowanego instalatora OZE dla instalacji fotowoltaicznej albo magazynu energii elektrycznej, dowolnego instalatora urządzeń grzewczych dla pomp ciepła.

• Mam małe gospodarstwo i rocznie zużywam 1,5 MWh prądu. Czy to mnie eliminuje?

Ze względu na niską efektywność nie przewiduje się wsparcia dla gospodarstw domowych, gdzie zużycie energii elektrycznej jest niższe niż 2000 kWh/rok. Warunek weryfikowany będzie na bazie rachunków za energię za ostatni rok na etapie składania deklaracji uczestnictwa.

• Jak będzie mierzona produkcja roczna energii?

Grantobiorca będzie przekazywał Gminie przez okres trwałości projektu co roku informację: a. dla instalacji fotowoltaicznej oświadczenie na bazie danych z inwertera lub aplikacji monitorującej inwerter wraz ze zdjęciem; b. dla pompy ciepła zdjęcie podlicznika na zasilaniu pompy wskazujące ilość energii pobranej z sieci w tym okresie) o ilości wyprodukowanej/zużytej w poprzedzającym roku kalendarzowym energii.

• Jestem w trakcie budowy domu, czy mogę startować w projekcie?

Tak. Warunkowo dopuszcza się budynek w budowie lecz jedynie taki, który zostanie oddany do użytku (art. 54 Prawa Budowlanego) do czasu podpisania umowy o powierzenie grantu, a roczne zużycie energii w budynku przekroczy 2000kWh, co zostanie zweryfikowane na bazie rachunków za energię po pierwszym pełnym roku eksploatacji budynku.

• Czy magazyn energii jest obowiązkowy?

Nie. Można wnioskować o magazyn wraz z instalacją lub na sam magazyn do już istniejącej instalacji. Jego min pojemność to 5 kWh.

• Mam już instalację PV czy mogę wnioskować o kolejną?

Tak. Jednak sumaryczna produkcja energii z obu instalacji musi spełniać warunki „nieprzewymiarowania instalacji” zgodnie z zapisami Regulaminu.

• Załóżmy że pompa ciepła kosztuje mnie 70 tys a z projektu dostaję 35 tys. czyli 50% czy na resztę mogę wystąpić np. do czystego powietrza albo dostać dotację z PONE?

Tak. Można na koszty nie pokryte grantem wystąpić o inne źródło. Łączna suma finansować nie może jednak przekroczyć 100% kosztów. Warto pamiętać, że na FV musi znaleźć się opis, że wydatek finansujemy z niniejszego projektu.

• Dlaczego muszę płacić audytorowi za wypełnienie karty doboru pompy ciepła?

Certyfikowany audytor wypełniając kartę dokonuje wyliczenia wskaźników: produkcji energii, EK przed i po realizacji i bierze za nie odpowiedzialność. Ma też za zadanie zweryfikować czy pompę ciepła da się zamontować oraz doradzić jaką i jakie będą efekty jej pracy. Należy pamiętać, że pompy ciepła najlepiej (najsprawniej) pracują w budynkach bardzo dobrze ocieplonych z niskotemperaturową instalacją grzewczą.

• Czy warto montować pompę ciepła w „kostce” z lat 80. Mam żeliwne grzejniki i kocioł węglowy?

Formalnie warunki projektu tego nie zakazują jednakże doradzamy kontakt z audytorem, gdyż budynek ma system grzewczy nie dostosowany do pracy z pompą ciepła i zapewne wysokie zapotrzebowanie na energię. Może to spowodować złe warunki pracy popy i znacząco obniżyć jej wydajność, nawet do punktu nieopłacalności ogrzewania tą metodą.

• Mam w budynku sklep z odrębnym przyłączem energii. Chciałbym zamontować fotowoltaikę 5kW na potrzeby domu. Czy to jest dopuszczalne?

Tak. Jeśli działalność ma wydzielony odrębny licznik i odrębną umowę, a instalacja PV będzie na przyłączu socjalno-bytowym to jest to dopuszczalne.

• Ile wyniesie zaliczka z gminy żeby sfinansować instalację?

Nie jest możliwe wypłacanie zaliczek. 100% kosztów musi wpierw ponieść uczestnik, a dopiero po odbiorze instalacji występuje o refundację części kosztów (85% i limity wg regulaminu).

• Dzwonią do mnie firmy, że zrobią mi audyt budynku i projekt instalacji do wniosku. Czy powinienem taką umowę podpisać?

Na etapie składania deklaracji rekomendujemy NIE PODPISYWAĆ żadnych umów czy to na instalację , audyt, weryfikację techniczną, dobór. Dane wymagane w deklaracji każdy z łatwością sam przygotuje, a etap podpisywania umów z wykonawca należy poprzedzić rozważnym rozeznaniem rynku np. wśród znajomych czy sąsiadów.

• Czy gmina wyznaczyła jakieś firmy do wykonania audytu albo weryfikacji?

Nie. Nie ma takiej procedury i ktokolwiek będzie się powoływał na takie ustalenia wprowadza uczestników w błąd. Gmina nie wskazała żadnej firmy do wykonywania żadnych opracowań w celu uczestnictwa w projekcie. Dopiero przed podpisaniem umowy o grant, gdy wiadomym będzie, że projekt otrzymał dofinansowanie, uczestnik będzie musiał wybrać audytora do wypełnienia karty doboru instalacji OZE.

• Czy musze okazać trzy oferty do rozliczenia?

Nie. Nie wymagamy porównania 3 ofert. To uczestnik wybiera wykonawcę zgodnie ze swoją wiedza i doświadczeniem i zawiera z nim umowę biorąc pod uwagę minimalne wymogi techniczne, gwarancję , jakość. Gmina nie rekomenduje żadnych wykonawców. Polecamy rozpytać wśród znajomych i sąsiadów i nie podpisywać umów „pod wpływem chwili” czy „atrakcyjnej oferty” przedstawicieli handlowych. Wybór złego wykonawcy będzie skutkował niską jakością instalacji jeszcze przez okres ponad 5 lat.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *