zachmurzenie umiarkowane
-3°
-5°
środa
Reklama
Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety
03 marca 2020 r. | 07:00
0

W dniu 1 marca 2020 r. w sali konferencyjnej restauracji „GOŚCINNA” w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.

Gośćmi tego spotkania byli: Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pani Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach, st. bryg. mgr Adam Lachowicz - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, bryg. mgr inż. Grzegorz Twardawa- Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, podkom. Tomasz Olczyk. Komendant Komisariatu Policji w Kaletach. Członkowie wspierający: Krzysztof Rogocz, Tomasz Rapciński, Herbert Labus.

Otwarcie zebrania dokonał Prezes OSP druh Henryk Złotosz, który powitał zaproszonych gości i strażaków przybyłych na zebranie sprawozdawcze OSP. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Adriana Galiosa. Członkowie Zarządu OSP złożyli sprawozdania: z działalności OSP za 2019 rok – Dh Kazimierz Złotosz, sprawozdanie finansowe za 2019 rok – Dh Michał Maruszczyk, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP za 2019 rok – Dh Zdzisław Kozak. W przedstawionych sprawozdaniach z działalności OSP za 2019 rok szczególną uwagę zwrócono na modernizację remizy strażackiej w tym zakup nowego źródła ciepła. Powitano i przedstawiono nowych członków straży pożarnej którzy zasilili szeregi OSP w Kaletach. Rozmawiano o przeprowadzonych szkoleniach strażaków oraz kursach z udzielania pierwszej pomocy.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie walnego zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia na wstępie swojego wystąpienia podziękował Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach za bardzo dobrą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz miasta Kalety. Jednocześnie podziękował strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach za ich dotychczasową działalność na rzecz miasta, za czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego.

Burmistrz miasta poinformował również o rozpoczęciu starań w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowej remizy strażackiej, oraz wysłaniu dwóch druhów na kurs w celu uzyskania uprawnień kierowcy pojazdów bojowych. Szczególne podziękowanie skierował do Dh Kazimierza Złotosza który w Radzie Miejskiej przewodniczy komisji gospodarczej, za zgłaszanie potrzeb dla miejscowej jednostki OSP oraz pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup nowego sprzętu pożarniczego. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. mgr Adam Lachowicz w swoim wystąpieniu przedstawił statystykę wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w 2019 roku. Podkreślił, że Kaletańska OSP jest w czołówce pod względem wyjazdów do zdarzeń, w roku poprzedzającym straż uczestniczyła w ok. 100 interwencjach.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *