pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
Zatwierdzone rozwiązania projektowe linii kolejowej C-E 65 na jej kaletańskim odcinku
22 marca 2022 r. | 07:10
0

Zatwierdzone rozwiązania projektowe do Koncepcji Programowo-Przestrzennej linii kolejowej C-E 65 na jej kaletańskim odcinku.

Nabierają tempa prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji linii kolejowej nr 131 (tzw. Magistrali Węglowej) na odcinku Nakło Śląskie – Kalina – LOT B w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. LOT B – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 131 i 144". Linia kolejowa C-E 65, o przebiegu południowym i długości ok. 650 kilometrów, stanowi część VI Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego kraje bałtyckie z krajami Adriatyku i Bałkanami.

Jak już wcześniej informowaliśmy, we wrześniu ubiegłego roku Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wziął udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie PKP PLK w Tarnowskich Górach, gdzie poinformowano włodarzy o podpisaniu umowy z firmą SYSTRA SA, na wykonanie projektu modernizacji linii kolejowej nr 131 na odcinku Nakło Śląskie – Kalina, który przebiega przez Miasto Kalety. W ramach podpisanego kontraktu, zaprojektowana zostanie przebudowa blisko 38-kilometrowego odcinka dwutorowej linii kolejowej. Pracami zostanie objęte blisko 70 obiektów inżynieryjnych, 7 peronów, 2 podstacje trakcyjne. Przebudowane zostaną stacje Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry (największa stacja towarowa w Polsce), Kalety, Boronów oraz przystanki Miasteczko Śląskie i Strzebiń. Oprócz kompleksowej dokumentacji (koncepcja programowo – przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne) zadaniem wykonawcy jest uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę.

Modernizacja dawnej Magistrali Węglowej pozwoli na osiągnięcie na tym odcinku prędkości 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych, co przyniesie korzyści zarówno osobom dojeżdżającym do pracy, jak i turystom, a ponadto znacząco wpłynie na poprawę jakości transportu towarowego. Natomiast budowa Lokalnego Centrum Sterowania i skrzyżowań dwupoziomowych przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego na tym obszarze. O planowanych inwestycjach na terenie miasta Kalety, w związku z modernizacją linii kolejowej, informowano tutejszy organ już w 2017 i 2018 r. gdzie rozpatrywane były różne warianty rozwiązań kolejowo-drogowych. Ostatecznie jednak w ramach I etapu prac projektowych (Koncepcji Programowo-Przestrzennej) przeprowadzonych przez wykonawcę - firmę SYSTRA SA, zostały przyjęte następujące rozwiązania projektowe obejmujące trzy obiekty zlokalizowane na terenie Miasta Kalety:

Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 46,638.

Nowoprojektowany obiekt będzie miał pełne skrajnie drogowe, tj. poziomą około 9,00 m i pionową 4,5 m. Zaprojektowano pod wiaduktem i na dojazdach do wiaduktu drogę klasy L o szerokości 6,00 m i jednostronny chodnik dla ruchu pieszych o szerokości 2,00 m. Dla całego układu przewidziano odwodnienie drogowe. Droga pod wiaduktem będzie skomunikowana z istniejącymi ulicami: Księdza Rogowskiego i Powstańców Śląskich poprzez dojazdy pod obiekt z 3% spadkiem. Zaprojektowano również połączenie przebudowywanej jezdni (z jednej i drugiej strony torów) do terenów leśnych poprzez drogi z kruszywa o szerokości 5 m i 6 m.

Nowobudowany wiadukt kolejowy w km 47,213.

Nowoprojektowany obiekt będzie miał pełne skrajnie drogowe, tj. poziomą około 9,00 m i pionową 4,5 m. Zaprojektowano pod wiaduktem i na dojazdach do wiaduktu drogę klasy L o szerokości 6,00 m i jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,00 m. Dla całego układu przewidziano odwodnienie drogowe. Jezdnia pod wiaduktem będzie skomunikowana z istniejącymi ulicami: 1-Maja i Powstańców Śląskich poprzez dojazdy pod obiekt z 3% spadkiem. Zaprojektowano również połączenie nowo projektowanego układu komunikacyjnego z drogą wewnętrzną biegnącą wzdłuż rzeki Mała Panew oraz z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do istniejącej kładki nad rzeką Mała Panew (w kierunku ulicy Sobieskiego).

Nowobudowane przejście podziemne pod torami w km 47,905.

Nowoprojektowany obiekt - przejście po torami będzie miało zaprojektowany wewnątrz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,20 m. Przejście podziemne będzie skomunikowane bezpośrednio z ulicą Gwoździa i Powstańców Śląskich za pomocą pochylni i biegów schodowych. Przejście podziemne będzie również umożliwiało bezkolizyjne wyjście (poprzez pochylnie) na perony nr 1 i 2 Stacji Kalety.

Przedstawione rozwiązania projektowe są najbardziej optymalne z punktu widzenia komunikacyjnego, zakresu robót i ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. Ponadto mając na uwadze obecny stan nawierzchni drogi ul. Powstańców Śląskich oraz nieuregulowany stan prawny uniemożliwiający jej przebudowę, wykonanie przedstawionych rozwiązań projektowych poprawi komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami realizacja robót budowalnych w terenie zaplanowana jest na lata 2025 – 2027 (przy udziale środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *