intensywne opady deszczu
19°
18°
niedziela
Reklama
Wzrost udziału inwestycji – projekt budżetu na rok 2024 gotowy
27 listopada 2023 r. | 21:27
0

Zgodnie z ustawowym terminem Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz radnym projekt budżetu na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok skalkulowane zostały w wysokości 57 857 802,16 zł.

W budżecie Miasta Kalety na 2024 rok występuje deficyt w kwocie 1 900 000,00 zł, który zostanie pokryty głównie z wolnych środków, kredytu i pożyczki. W projekcie znalazły się następujące zadania inwestycyjne:

● Przebudowa DP2335S ulica Ofiar Katynia w Kaletach

● Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety (ulice: Wiejska, Zapolskiej, Powstańców, Jaworowa, Rymera, Lema, Szkolna, Piaskowa)

● Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wierzbowa od skrzyżowania z ul. Młyńską do końca zabudowy, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Drzymały, ul. Chmielna, ul. Jaśminowa, ul. Korfantego, ul. Popiełuszki, ul. Tetmajera, ul. Kołłątaja

● Remont drogi osiedlowej przy ul. 1 Maja pomiędzy blokiem 94 a 84 w Kaletach

● Wykup gruntów

● Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów

● Przebudowa centrum Miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap

● Cyberbezpieczny samorząd

● Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczycy. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami

● Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022

● Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach przy ul. Drozdka

● Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

● Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym – Kościół parafialny w Kaletach – Jędrysku

● Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym – Kościół parafialny w Kaletach – Miotku

● Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach

Inwestycje stanowią 35,28% planu wydatków budżetu Miasta i wynoszą 21 082 569,89 zł a dla porównania w projekcie budżetu na 2023 r. inwestycje stanowiły 31,09% planu wydatków budżetu Miasta na kwotę 15 532 164,00 zł. Ponad 30% udział inwestycji w budżecie świadczy o tym, że Miasto znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, a wzrost inwestycji w projekcie budżetu na 2024 r. w stosunku do poprzedniego roku może świadczyć że nasze miasto pomimo kryzysu rozwija się coraz szybciej.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *