bezchmurnie
17°
12°
wtorek
Reklama
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód”
23 września 2021 r. | 07:00
0

W dniach od 28 września do 29 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbędzie się publiczne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt w siedzibie urzędu zostanie udostępniony do wglądu zainteresowanym osobom w godzinach 8:00-14:00, ponadto projekt planu zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kalety.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaletach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 16ºº w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 Uwagi do planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do planu należy składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@kalety.pl, a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *