zachmurzenie umiarkowane
15°
14°
poniedziałek
Reklama
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów
20 stycznia 2023 r. | 06:25
0

W dniach od 17 stycznia do 8 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbędzie się ponowne wyłożenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Wschód” oraz „Kalety – Zachód”.

Projekty zostaną udostępnione w siedzibie urzędu do wglądu zainteresowanym osobom w godzinach 8:00-14:00, ponadto projekt planu zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kalety.pl).

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 30 stycznia 2023 r.

• o godz. 15ºº w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 dla opracowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Zachód”
• o godz. 16ºº w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 dla opracowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Wschód”

Uwagi do planów może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów, wyłożonych do publicznego wglądu.

Należy je składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@kalety.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2023 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *