bezchmurnie
18°
16°
piątek
Reklama
Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
05 września 2023 r. | 21:31
0

W dniu 29 sierpnia 2023 r. nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożyli ślubowanie potwierdzając je podpisem: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Nauczyciele Pani Aneta Rapczyńska – Olejarska, Pani Agata Kostka, Pani Karolina Pietryga, Pan Jarosław Krus i ks. Paweł Gwóźdź zgodnie z procedurą, odbyli prawie trzyletni staż zawodowy i w dniu 29 czerwca 2023 r. zdali egzamin na wyższy stopień zawodowy.

Kandydaci przedstawili swój dorobek zawodowy i udzielili wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania komisji oraz spełnili wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

Wszystkim nowym nauczycielom mianowanym życzymy satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *