bezchmurnie
czwartek
Reklama
Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach
20 września 2021 r. | 18:02
0

W czwartek 16 września 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła jej Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej.

W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po przekazaniu (do protokołu) sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, radni podjęli następujące uchwały:
Nr 235/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego.
Nr 236/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr 237/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr 238/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr 239/XXVIII/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Kalety do organu regulacyjnego.
Nr 240/XXVIII/2021 w sprawie 1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalety w roku szkolnym 2021/2022.
Nr 241/XXVIII/2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.
Nr 242/XXVIII/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.

W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel odczytał protokół kontroli z funkcjonowania ustawy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r. na terenie Miasta Kalety oraz wpływu nowej umowy na wysokość opłat za wywóz tych odpadów.

W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata MazurDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *