pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za rok 2022
28 grudnia 2022 r. | 22:11
0

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach odbyła w 2022 roku 7 posiedzeń. GKRPA na swoje posiedzenia wezwała celem przeprowadzenia rozmów motywacyjnych 25 osób, z których 9 osób zgłosiło się na posiedzenia Komisji.

Z wyżej wymienionymi osobami w trakcie posiedzeń przeprowadzono rozmowy motywacyjne celem podjęcia leczenia odwykowego, podjęcia terapii i pomocy psychologicznej. Proponowano również inne formy pomocy, dotyczące podjęcia pracy, spotkań w grupach wsparcia jak również możliwość uzyskania wsparcia materialnego. Mieszkańcy byli wzywani na posiedzenie Komisji na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, członków rodzin osób uzależnionych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach (Zespołu Interdyscyplinarnego) oraz Policji.

Wezwane osoby otrzymały skierowanie do podjęcia leczenia w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach jak również w zajęciach terapeutycznych z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Niektóre osoby kierowano również na badania przez biegłych sądowych celem przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Z Poradni w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień korzystali mieszkańcy Kalet, Ośrodek przekaże dane i ilości udzielonych porad w pierwszym kwartale 2023 r.

Natomiast w mijającym roku, z terapii z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień skorzystało wiele osób - mieszkańców Kalet, uzależnionych od alkoholu i używek, osoby współuzależnione oraz osoby z innymi problemami m. in. stosujące i doświadczające przemocy domowej, którym udzielono łącznie rekordową ilość 140 porad. Zajęcia odbywały się w wydzielonym pomieszczeniu, w budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach. Punk Konsultacyjny wznowił działalność z inicjatywy pełnomocnika burmistrza ds. uzależnień oraz pana burmistrza.

W tym roku przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach toczyły się sprawy z wniosków Komisji o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu dla 3 mieszkańców Kalet. Dwudziestego grudnia 2022 roku Rada Miejska w Kaletach uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023, w którym zabezpieczono środki na działalność Komisji oraz na udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla uzależnionych mieszkańców Kalet na rok następny.

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Eugeniusz PtakDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *