pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
Smog – przekroczenie poziomu informowania dla PM10
14 grudnia 2021 r. | 07:00
0

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpiło dziś (13.12.2021) przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Wrażliwe grupy ludności

 • • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
 • • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności w czasie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom informowania Ogół ludności:

 • – rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • – ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • – unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • – ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • – nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • – ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • – unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • – zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • – prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *