intensywne opady deszczu
19°
18°
niedziela
Reklama
Sesja w dniu 30 listopada 2021 roku
29 listopada 2021 r. | 06:54
0

Data: 30 listopada 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Nagrody „Orła i Róży”.
3. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 28 września i 26 października 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok (druk nr 82/2021).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 79/2021).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 80/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 81/2021).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 83/2021).
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 75/2021).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/254/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (druk nr 76/2021).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana M.Ś. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (druk nr 73/2021).
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Nowe Spektrum (druk nr 72/2021).
14. Rozpatrzenie skargi złożonej przez panią J.G.-K. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie
15. Rozpatrzenie skargi złożonej przez panią A.P. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.

Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: Sesje Powiat Tarnogórski (tarnogorski.pl).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *