zamglenia
19°
14°
sobota
Reklama
Przetarg na budowę parkingu w Kaletach Miotku
05 stycznia 2020 r. | 18:01
0

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na "Budowę parkingu w Kaletach Miotku wraz z infrastrukturą – II etap”.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, (sekretariat pokój nr 22) nie później niż do dnia 16 stycznia 2020 r. do godz. 9:50. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10.00.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa parkingu w Kaletach Miotku wraz infrastrukturą – II etap Podstawowe roboty i wielkości.

 • - roboty pomiarowe geodezyjne dla wykonywanego II etapu robót
 • - roboty rozbiórkowe
 • - mechaniczne korytowanie – 1.400,0 m2
 • - wywóz ziemi - 700 m3
 • - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1.1400,0 m2
 • - podbudowy z kruszyw łamanych – 1.400,0 m2
 • - nawierzchnie drogowe z kostki betonowej gr. 8 cm: 1.331,0 m2 + 69,0 m2
 • - krawężniki betonowe wtopione 12 x 25 cm – 158,6 m + 8 m
 • - wykonanie trawników siewem – 260,0 m2
 • - kanały z rur PCV śr. 160 mm – 23,0 m
 • - kanały z rur PCV śr. 200 mm – 35,0 m
 • - studnie rewizyjne betonowe śr. 1000 mm – 1 szt.
 • - studzienki ściekowe uliczne – 3 szt.
 • - budowa oświetlenia zewnętrznego: 8 słupów z oprawami oświetlenia zewnętrznego
 • - oznakowanie organizacja ruchu na czas budowy i docelowa - geodezja powykonawcza dla wykonywanego II etapu robót.

Szczegółowy zakres oraz technologię wykonania i odbioru robót określają: projekty budowlano-wykonawcze - przedmiary robót w/w zakresie w ujęciu kosztorysowym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszych SIWZ.

Link do BIP

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *