pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
Projekt budżetu na rok 2021 gotowy
19 listopada 2020 r. | 12:18
0

Zgodnie z ustawowym terminem Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz radnym projekt budżetu na rok 2021. Dochody budżetu na 2021 rok skalkulowane zostały w wysokości 39 812 583,60 zł.

Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą 39 896 933,64 zł

W budżecie Miasta Kalety na 2021 rok występuje deficyt w kwocie 84 350,04 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

W projekcie znalazło się aż czternaście następujących zadań inwestycyjnych:

• Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku,

• Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni",

• Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni,

• Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice Myśliwska, Powstańców, Polna, Zapolskiej, Wiejska),

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach – Truszczycy,

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Boczna,

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Kilińskiego w Kaletach,

• Przebudowa drogi gminnej, ul Jaworowa w Kaletach – etap I,

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Czarneckiego w Kaletach,

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Reja w Kaletach,

• Wykup gruntów,

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP Kalety,

• Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach,

• Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii,

• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach – Drutarni.

Inwestycje stanowią 10,09% planu budżetu Miasta i stanowią kwotę 4 023 247,67zł.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *