mgła
czwartek
Reklama
Postanowienie o zwołaniu XVI sesji – nadzwyczajnej – Rady Miejskiej w Kaletach
21 kwietnia 2020 r. | 22:31
0

W dniu 27 kwietnia 2020 r., (poniedziałek) o godz. 13.30, odbędzie się w trybie zdalnym XVI sesja – nadzwyczajna – Rady Miejskiej w Kaletach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację
zadania „Zakup nowego ambulansu dla WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
stanowiącego własność gminy Kalety na okres 3 lat.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”.
10. Zakończenie sesji.

Numeracja uchwał podjętych na sesji rozpocznie się od numeru 133/XVI/2020.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *