pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
OGŁOSZENIE w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
23 stycznia 2024 r. | 07:41
0

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/ Dz.U. z 2022r poz. 1297,1549 z późn.zm/ gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji i kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków a właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego ich opróżniania.

Burmistrz Miasta Kalety informuje zatem, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zakres kontroli obejmować będzie sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu oraz częstotliwości ich opróżniania na podstawie okazanych rachunków i faktur za te usługi.

Proszę o przygotowanie w/w dokumentów do kontroli – można również w/w dokumenty przedłożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w biurze nr 11. do 29 lutego 2024 r. W przypadku nieokazania umowy oraz rachunków – faktur za opróżnianie i transport nieczystości ciekłych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków Burmistrz Miasta może zastosować opróżnianie zastępcze na koszt właściciela nieruchomości.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Kalety:

1. REMONDIS Gliwice Sp.zo.o. ul. Kaszubska 2, 44 100 Gliwice NIP 63122-11-431, zezwolenie od 01.08.2016 r. do dnia 30.07.2026 r.
2. Usługi Materialne Piotr Bambynek ul. Sobieskiego 34, 42-286 Koszęcin NIP 575-115-06-07 zezwolenie od 20.02.2017 r. do dnia 20.02.2027 r.
3. EKOBUT Sebastian Butyński ul. M.Skłodowskiej-Curie 59, 47-400 Racibórz – NIP 639-175-69-16 zezwolenie od 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2026 r.
4. WC SEWRWIS ŚLĄSK Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Pod Borem 10 NIP 639-175-69-16 zezwolenie od 20.02.2017 r. do dnia 20.02.2027 r.
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51 , NIP 645-190-54-56 zezwolenie od 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2027 r.
6. Usługi Ciągnikiem Michał Zawodny u. Mickiewicza 6, 42-660 Kalety NIP 575-105-06-10 zezwolenie od 21.11.2023 do dnia 20.11.2033 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *