pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
Odpracuj swój dług wobec miasta
24 lutego 2020 r. | 20:03
0

Od 1 kwietnia 2020 r. uruchamiamy powyższy program dla mieszkańców mający na celu pomoc osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Program ułatwia spłatę zadłużenia z tytułu użytkowania lokali komunalnych oraz zobowiązań z tytułu kanalizacji i wody.

Założeniem tego programu jest przede wszystkim pomoc wyjściu tych osób z pogłębiającego się zadłużenia i w konsekwencji uniknięcia eksmisji do lokalu socjalnego, bądź w przypadku pozostałych zaległości cywilnoprawnych wobec miasta skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i do komornika.

Program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania w/w zadłużenia, wdrożony został w Kaletach dn. 24.04.2014 roku, co reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety nr 0050.75.2014. Według ostatniego stanu na dzień 31.12.2019 r. skorzystało z niego 17 rodzin odpracowując dług z tytułu zobowiązań czynszowych oraz opłat za wodę i kanalizację na kwotę 33.120,36 zł.

Kwoty wynikające ze świadczeń realizowane przez dłużników księgowane są na poczet ich zadłużenia, przez co zmniejszą się zaległości. Ponadto odpracowanie zadłużenia nie podlega opodatkowaniu PIT, ponieważ wszelkie spłaty długów są obojętne podatkowo. Osoby zainteresowane tą formą pomocy w 2020 r. w uregulowaniu zaległości wobec miasta prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku w pok. nr 12 lub sekretariacie Urzędu Miasta Kalety. Informacje udzielane są również pod nr tel. 34/3527-640.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *