słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Od lutego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach, będą doręczać decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
03 lutego 2023 r. | 07:02
0

Od dnia 1 lutego 2023 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach, będą doręczać mieszkańcom Kalet decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.

Decyzje roznoszone będą bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:00, w piątki od 7.30 do 13:30. Doręczyciele - pracownicy urzędu, będą posiadać identyfikatory i imienne upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta Kalety. Pracownicy nie mogą pobierać jakichkolwiek kwot pieniężnych. Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr konta wskazany w decyzji.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. W chwili, gdy nie będzie możliwości przekazania decyzji podatkowej osobie pod wskazanym adresem, doręczyciel zostawi AVIZO z informacją o konieczności odbioru tej decyzji w biurze nr 5 w Urzędzie Miejskim w Kaletach. W przypadku nieodebrania decyzji w siedzibie Urzędu, pisma zostaną doręczone przez operatora pocztowego.

Przypominamy jednocześnie o terminach płatności poszczególnych rat podatku:
1. I rata podatku do 15 marca br.
2. II rata podatku do 15 maja br.
3. III rata podatku do 15 września br.
4. IV rata podatku do 15 listopada br.

W przypadku kwoty podatku nieprzekraczającej 100 zł rocznie, podatek płatny jest jednorazowo w terminie I raty podatku, czyli do 15 marca br.
W przypadku niedoręczenia decyzji co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku, termin płatności podatku przesuwa się i wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *