mgła
16°
11°
czwartek
Reklama
Nowy wykonawca umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
17 listopada 2020 r. | 14:42
0

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstałych na terenie czterech Gmin w Województwie Śląskim, w dniu 16 listopada 2020 r. podpisana została umowa z nowym wykonawcą - konsorcjum firm: FCC Lubliniec Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zabrzu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożyli najkorzystniejszą ofertę i tym samym z nimi została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania.
Przetarg przeprowadzała Grupa Zakupowa na mocy porozumienia z dnia 22 czerwca br., w skład której wchodzą Gminy: Kochanowice, Pawonków, Woźniki oraz Kalety jako lider tej grupy. Celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez Grupę Zamawiającą było uzyskanie jak najniższych opłat za wywóz odpadów z posesji naszych mieszkańców.
Zgodnie z warunkami przetargu nowy wykonawca będzie świadczyć usługi od dnia 1 stycznia 2021 r. na okres jednego roku. Zmiana wykonawcy nie wpływa na dotychczasowy sposób odbioru odpadów oraz nie powoduje wymiany pojemników na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej, które miasto zakupiło w 2019 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *