zachmurzenie umiarkowane
-3°
-5°
środa
Reklama
Nowy wykonawca umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
28 grudnia 2021 r. | 05:20
0

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstałych na terenie czterech Gmin w Województwie Śląskim, w dniu 23 grudnia 2021 r. podpisana została umowa z nowym wykonawcą - konsorcjum firm: PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. Konopiska oraz FCC Lubliniec Sp. z o.o.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożyli najkorzystniejszą ofertę i tym samym z nimi została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania. Przetarg przeprowadzała Grupa Zakupowa na mocy porozumienia z dnia 30 lipca br., w skład której wchodzą Gminy: Kochanowice, Pawonków, Woźniki oraz Kalety jako lider tej grupy. Celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez Grupę Zamawiającą było uzyskanie jak najniższych opłat za wywóz odpadów z posesji naszych mieszkańców.

Zgodnie z warunkami przetargu nowy wykonawca będzie świadczyć usługi od dnia 1 stycznia 2022 r. przez okres dwóch lat. Zmiana wykonawcy nie wpływa na dotychczasowy sposób odbioru odpadów oraz nie powoduje wymiany pojemników na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej, które miasto zakupiło w 2019 r. Tabela poniżej przedstawia porównanie cen poszczególnych frakcji odpadów za 1 tonę w roku 2021 oraz w latach 2022 i 2023:

 

Grupa Odpadów  2021  2022-2023
Zmieszane odpady komunalne 810,00 zł 844,96 zł
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 799,20 zł 804,60 zł
papier i makulatura 799,20 zł 766,94 zł
szkło i opakowania ze szkła 442,80 zł 545,40 zł
bioodpady 594,00 zł 806,00 zł
przeterminowane leki 6.480,00zł 7.640,00zł
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 6.480,00zł 8.200,00zł
chemikalia i inne odpady niebezpieczne 6.480,00zł 6.480,00zł
zużyte baterie i akumulatory 324,00 zł 540,00zł
świetlówki/lampy fluoroscencyjne 6.480,00zł 4.320,00zł
odpady budowlane 550,80 zł 700,60zł
gruz 294,00 zł 540,00zł
zużyte opony 594,00 zł 707,40zł
meble i odpady wielkogabaryty 1.069,20zł 1.095,22zł
tekstylia i odzież 0,00 zł 890,00zł
usługi dodatkowe – odpady budowlane i rozbiórkowe za 1 tonę - 648,19 zł


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *