bezchmurnie
18°
16°
piątek
Reklama
Miasto rozpoczyna procedurę uchwalania budżetu
26 listopada 2019 r. | 06:17
0

Przygotowany został projekt budżetu, który powinien zapewnić dobre i efektywne bieżące funkcjonowanie miasta oraz realizację wszystkich inwestycji, które są kontynuowane, oraz rozpoczęcie nowych inwestycji. Zgodnie ze przepisami, projekt budżetu na rok następny musi zostać zamknięty i złożony do Rady Miasta do 15 listopada roku poprzedzającego Projekt budżetu zostanie poddany dyskusji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kaletach w dniu 25 listopada 2019 r.

Najważniejsze dane budżetu miasta na rok 2020 to: - dochody – 38 624 422,79 zł - wydatki – 38 667 273,78 zł (w tym wydatki majątkowe, tj. inwestycje – 4 573 360,85 zł) - deficyt – 42 850,99 zł

Projekt budżetu miasta na rok 2020

Kształt budżetu jest w znacznej mierze uwarunkowany sytuacją, w jakiej znalazły się samorządy. Przykładem jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie stawki podatkowej z 18% na 17%, wyższe koszty uzyskania przychodu, zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia), która powoduje utratę dochodów czy skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli 9,6% od września br. itd. W perspektywie jest także wzrost cen paliwa i energii elektrycznej czy wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Prawie 54% dochodów w budżecie miasta na 2020 rok, czyli 20 756 311,15 zł pochodzi z budżetu państwa. Największą część - 11 428 166,15 zł stanowią dotacje celowe, 9 328 145,00 zł – subwencje oraz dochody własne: 7 572267,00 zł - udziały w PIT, 2 728 200,00 zł – podatki.

Planowany budżet na rok 2020 pokazuje, że istotnie wzrastają koszty funkcjonowania miasta przede wszystkim w strefie bieżącego utrzymania, a niestety dochody równomiernie nie rosną. Więcej środków finansowych przeznaczonych zostało m.in. na obsługę oświaty. Konieczne zatem stało się bardzo mocne i twarde ograniczanie wydatków inwestycyjnych. Dla orientacji rok temu, planując budżet na rok 2019, zaplanowane było o ponad 3,1 mln zł więcej na inwestycje, niż w roku 2020.

Środki przeznaczone na kolejne inwestycje w mieście w 2020 roku, to przede wszystkim modernizacja sieci wodociągowej oraz inwestycje drogowe oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i placówek oświatowych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *