słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Miasto nagrodziło Stypendiami Burmistrza Miasta Kalety najlepszych uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2019/2020
29 listopada 2020 r. | 14:12
0

25 listopada 2020 r., Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej panią Janiną Perz oraz przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych panią Ireną Nowak przedstawił wybranych stypendystów Burmistrza Miasta Kalety za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2019/2020.

To kolejny rok, kiedy burmistrz docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich do dalszej pracy, do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

Stypendia Burmistrza Miasta Kalety przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 2008 r. z późniejszymi zmianami. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane uczniom lub studentom, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach lub olimpiadach na szczeblach innych niż w/w wymienione.

Stypendium artystyczne otrzymała: Zofia Czornik. Wśród stypendystów za osiągnięcia sportowe znalazł się: Miłosz Wilk. Stypendia naukowe otrzymali: Natalia Kawałko, Aleksandra Kupczak, Tomasz Przybyła, Anna Ślimok i Aleksy Walczak.

Burmistrz Miasta serdecznie pogratulował wszystkim uczniom i studentom, a także życzył kolejnych sukcesów oraz motywacji do dalszej pracy.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *