pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
Miasto Kalety pozyskało nowe tereny na rozbudowę infrastruktury sportowej
16 marca 2022 r. | 07:00
0

10 marca br. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał akt notarialny, zgodnie z którym Miasto Kalety nabyło prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o powierzchni 6,0647 ha oznaczonej nr ewidencyjnym 169/16. Działka ta znajduje się bezpośrednio za kompleksem sportowym stadionu „UNIA” Kalety, a zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu umożliwiają jego zagospodarowanie zielenią oraz infrastrukturą sportową.

Na przejęcie tego terenu od Likwidatora Kaletańskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych w Kaletach zgodę wyraziła Rada Miejska w Kaletach w uchwale z dnia 31 stycznia 2022 r. Przekazanie terenu Miastu Kalety nastąpiło w trybie przepisów ordynacji podatkowej w zamian za zaległości KZCP z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości. W wyniku tej transakcji dług KZCP względem miasta zmniejszył się o 630 500 zł. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad sposobem zagospodarowania przejętego terenu. Na pewno zostanie on przeznaczony na rozbudowę miejskiego kompleksu sportowego - stadionu „UNII” Kalety.

Duży obszar, jednocześnie bezpośrednio przylegający do ww. kompleksu daje bardzo duże możliwości rozbudowy infrastruktury sportowej. Co nie byłoby możliwe bez przejętej działki, ponieważ na terenie obecnego stadionu nie ma już praktycznie miejsca na jakiekolwiek nowe inwestycje. Rozpatrywane są następujące możliwe sposoby zagospodarowania terenu: budowa hali sportowej, parkingu, boisk treningowych, kortów, otwartego basenu. Sprawa zagospodarowania pozyskanego terenu jest nadal otwarta tym bardziej że na wszystkie wyżej wymienione obiekty powinno starczyć miejsca. W miarę możliwości finansowych Gminy ww. koncepcja będzie realizowana.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *