bezchmurnie
17°
12°
wtorek
Reklama
Kalety w nowej perspektywie unijnej
15 marca 2023 r. | 18:08
0

Nowa perspektywa finansowa budżetu Unii Europejskiej przedstawia się dla Kalet bardzo obiecująco. Obecnie Referat Promocji i Pozyskiwania Środków jest na etapie zgłaszania projektów gotowych do realizacji we wskazanych, a wcześniej wynegocjowanych, przez władze Województwa Śląskiego z Komisją Europejską priorytetów.

Priorytety te będą obowiązywały przez cały okres finansowy, czyli w latach 2021-2027. Miasto Kalety, by móc zgłosić projekty w ramach nowej perspektywy finansowej, od wielu lat przygotowywało tzw. dokumenty strategiczne, w których te zadania mają swoje odzwierciedlenie, a ich realizacja przyczyni się do rozwoju miasta i wypełnienia założeń i celów w nich zawartych. W ostatnim czasie opracowane zostały takie dokumenty jak np. nowa Strategia Rozwoju Miasta, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska, czy Plan Adaptacji do zmian Klimatu.

W obecnej perspektywie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Miasto Kalety złożyło trzy projekty: na 2.091.700,00 zł., 4.415.915,00 zł. oraz 1.380.000,00 zł.

  • Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w Mieście Kalety zakładający budowę instalacji fotowoltaicznej do 50 kW. Pozyskana w ramach tej inwestycji energia elektryczna będzie magazynowana i zużywana na własne potrzeby, bądź dystrybuowana w ramach zawartego międzygminnego klastra energii zawiązanego z sąsiadującymi gminami.
  • Niwelowanie skutków działalności przemysłowej poprzez przygotowanie terenu poprzemysłowego pod tworzenie nowych miejsc rekreacji w Mieście Kalety (teren przejęty od likwidatora KZCP o powierzchni 6,0647 ha.). Projekt będzie miał na celu rekultywację tego miejsca i przygotowanie pod nową funkcję poprzez jego zagospodarowanie pod budowę hali sportowej, parkingu, boisk treningowych, kortów, otwartego basenu, itp.
  • Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym poprzez Budowę Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaletach. Realizacja projektu zakłada dalszą adaptację terenu na potrzeby rozwoju istniejącego parku tematycznego ICHTIOPARK, który pełni rolę rozpoznawalnego produktu turystycznego.Zasilenie budżetu naszego miasta dodatkowymi środkami z pewnością przyczyniłoby się do dalszego rozwoju Leśnego Zakątka Śląska.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *