słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta Kalety na 2021 rok
30 grudnia 2020 r. | 07:00
0

Rada Miejska w Kaletach, na sesji w dniu 23 grudnia 2020 r., jednogłośnie przyjęła przygotowany przez burmistrza Klaudiusza Kandzię i służby finansowe budżet miasta na 2021 r.

Dochody w 2021 roku zaplanowane zostały w wysokości 39 812 583,60 zł. W budżecie Miasta Kalety na 2021 rok występuje 84 350,04 zł deficytu, który zostanie pokryty z wolnych środków. Natomiast Wydatki inwestycyjne to kwota 4 023 247,67zł, co stanowi ponad 10% planu budżetu.

W budżecie wpisano czternaście zadań inwestycyjnych:

• Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku,

• Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni",

• Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni,

• Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice Myśliwska, Powstańców, Polna, Zapolskiej, Wiejska),

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach – Truszczycy (przez rzekę Mała Panew),

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Boczna,

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Kilińskieg,

• Przebudowa drogi gminnej, ul Jaworowa w Kaletach – etap I,

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Czarneckiego,

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Reja,

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP Kalety,

• Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach,

• Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii,

• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach – Drutarni.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *