słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Informacja dla przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania tańszej energii
17 listopada 2022 r. | 07:01
0

Informacja dla przedsiębiorców i odbiorców uprawnionych do uzyskania tańszej energii elektrycznej na 2023 rok.

Burmistrz Kalet, Klaudiusz Kandzia, informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 listopada 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), odbiorcy uprawnieni mogą składać do dostawców energii elektrycznej oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania ze stałej ceny energii elektrycznej na rok 2023.

Wzór wniosku oświadczenia znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz. U. poz. 2299). Do podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą zalicza się między innymi: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe. Pełny wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się w art. 2 ust. 2 ustawy. Maksymalna cena energii elektrycznej dla podmiotów uprawnionych, które złożyły oświadczenia wynosi 785 zł/MWh. Nie złożenie oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 skutkować będzie utratą ustawowej ulgi, a co za tym idzie zastosowaniem wobec takiego podmiotu cen rynkowych przy sprzedaży energii elektrycznej.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *