bezchmurnie
czwartek
Reklama
Eko Interwencja
09 listopada 2021 r. | 07:00
0

Tak jak w całej Polsce, również w Kaletach obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Każdy, kto widzi (i czuje), że ktoś spala odpady, ma prawo zwrócić właścicielowi uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim służbom.

Uruchomiliśmy na stronie Miasta formularz zgłoszeniowy „Eko Interwencja”, za pomocą którego można zgłosić niepokojące zdarzenia mające wpływ na otoczenie, w szczególności gdy związane są z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki stosowania:

• niedozwolonego paliwa wykorzystywanego w paleniskach,

• spalania odpadów zielonych,

• spalania odpadów w piecu domowym lub ogródku,

• nielegalnych wysypisk śmieci.

Zgłoszenia można również dokonać bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy tel. 34 3527641

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach jest natomiast właściwy w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Każdy mieszkaniec Miasta może także zawiadomić Policję, jeśli ma podejrzenie popełnienia wykroczenia.

Reaguj na przypadki spalania odpadów i nieprzestrzegania zapisów uchwały wprowadzającej ograniczenia i zakazy w zakresie spalania paliw stałych. Zgłoś potrzebę interwencji. Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane do właściwej komórki organizacyjnej. Reakcje na zgłoszenia mieszkańców będą na bieżąco monitorowane przez Urząd Miejski w Kaletach zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Kontrole

Spalanie śmieci i paliw niskiej jakości w domowych piecach, jest jedną z przyczyn smogu w naszym regionie. By temu zapobiec Urząd Miejski w Kalety prowadzi kontrole, przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Kalety, posiadających legitymację ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem oraz pieczęciami, a także upoważnienie, wydawane przez Burmistrza Miasta Kalety na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Właściciel kontrolowanej nieruchomości lub dorosły domownik ma obowiązek wpuszczenia upoważnionych pracowników w celu przeprowadzenia kontroli paleniska. Zgodnie z artykułem 379 Prawa ochrony środowiska kontrolujący może wejść na teren nieruchomości prywatnej od 6 do 22. Wchodzi jedynie za zgodą właściciela, a jeżeli to jest niemożliwe, ma obowiązek zgłoszenia tego właściwym organom.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *