słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły?
16 lutego 2021 r. | 07:00
0

"Szanowni Rodzice, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach Z wielką radością przyjmiemy uczniów wszystkich klas – od pierwszej do ósmej.

Dojazd i bezpieczeństwo

ZSP w Kaletach pracuje w trzech budynkach przy ul. 1 Maja w centrum miasta. Uczniowie I etapu edukacyjnego uczą się w odrębnym budynku, w którym są sale dydaktyczne, biblioteka , szatnie, sala zajęć ruchowych, sala do SI i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jadalnia, 2 świetlice. Przy szkole znajduje się bezpieczne interaktywne przejście. Dbamy o to, aby szkoła była bezpieczna, posiadamy plac zabaw. Uczniowie są dowożeni bezpłatnie do szkoły pod opieką opiekuna. Uczniowie klas IV VI uczą się w budynku głównym, w którym mieszczą się 2 sale gimnastyczne, gabinet higienistki, biblioteka, zielona pracownia, sala komputerowa, jadalnia. Uczniowie klas VII – VIII uczą się w budynku dawnego gimnazjum wyposażonego w wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pracowni komputerowej, w budynku znajduje się gabinet psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy. Posiadamy monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. W każdym poziomie budynku podczas przerw dyżurują nauczyciele. Posiadamy wirtualną gazetkę szkolną. Realizujemy projekty wymiany międzynarodowej, od 1993 r. współpracujemy z Vitkovem, realizujemy polsko -niemiecką wymianę młodzieży z Wilhelmshaven, w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy dwa dwuletnie projekty Erasmus+ Start with yourself oraz Erasmus+ Water Guards. Wzmacniamy potencjał intelektualny uczniów poprzez realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety. Pracujemy z uczniami na tabletach, korzystamy z 16 tablic interaktywnych, monitora interaktywnego.

Posiadamy certyfikację szkoły przyjaznej każdemu uczniowi

Wspieramy indywidualny rozwój uczniów, tworzymy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowujemy treści programowe i pomoce dydaktyczne do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, dodatkowe realizujemy bezpłatne wparcie terapeutyczne (zajęcia: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, korekcji wad postawy, terapię SI, biofeedback, rehabilitacja ruchowa). Przebywanie w towarzystwie rówieśników mających te same zmartwienia, problemy dnia codziennego daje uczniom większą możliwość porozumienia, uczniowie mają warunki do rozwijania indywidualnego potencjału, by w przyszłości mogli się w pełni rozwinąć.

Zdrowie i zabawa

Przed szkołą znajduje się miniogród botaniczny z wieloma gatunkami roślin. Na zewnątrz mamy również wielofunkcyjne boisko, z którego uczniowie korzystają na lekcjach wychowania fizycznego. W szkolnej stołówce dzieci mogą liczyć na dwudaniowe obiady przygotowywane przez restaurację „CASYNO” pakowane w jednorazowych naczyniach. W szkole korzystamy z e-dziennika, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco monitorować postępy dziecka, jak i śledzić ważne informacje.

Rozwijanie zainteresowań

Nasza szkoła to dobre miejsce do rozwijania zainteresowań. Często uczniowie występują na różnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach z robotyki czy treningach klubów sportowych.

Nauka w czasie pandemii

Szkoła spełnia wszystkie wymogi reżimu sanitarnego w przypadku zajęć stacjonarnych. Przy wejściach głównych i ewakuacyjnych znajdują się dystrybutory płynu dezynfekującego. Płyny znajdują się także przy każdej toalecie. Wszystkie powierzchnie w szkole są regularnie odkażane. W czasie nauki zdalnej uczniowie łączą się z nauczycielami przez platformę MICROSOFT TEAMS."

Dyrektor Zespołu

Dorota MańczakDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *