bezchmurnie
14°
11°
niedziela
Reklama
Co się dzieje podczas przebudowy ul. Kochanowskiego?
27 marca 2020 r. | 09:55
0

,,Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” - tak brzmi nazwa przetargu, który wygrała firma: Zakład Produkcyjno - Usługowy - Handlowy "BET-BRUK" Zbigniew Bryś z Lublińca.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Kochanowskiego II etap]

Wszystko wydawałoby się w najlepszym porządku, gdyby po domach przy ul. Kochanowskiego nie chodzili pracownicy ww. firmy wykonującej zadania przetargowe, z pewną propozycją. Mianowicie oferują, że podłączą trójnik do deszczówki za drobną opłatą, bagatela ok. 1500 zł. (trójnik i kawałek rury) do posesji.

Oburzeni mieszkańcy mówią: "Pytając panów w kogo imieniu zbierają kasę zaczynają milczeć. Czy Urząd Miasta w specyfikacji zobowiązał firmę do zbierania haraczu od właścicieli posesji?!"

Problem w tym, że Urząd Miejski nie pytał właścicieli posesji czy zapłacą za przyłącze deszczówki, a ci mieszkańcy, których nie stać na taki niespodziewany koszt nie wiedzą, co mają zrobić. Poza tym pytają, dlaczego żąda się od nich zapłaty bez wstępnych rozmów społecznych i jakichkolwiek pytań, czy ustaleń!?

"Czemu właściciele mają płacić ponownie jak płacą w podatkach na urząd miasta lub gminy? Kto wymyślił społeczne płacenie na drogi w Kaletach?" - pyta jeden z mieszkańców ul. Kochanowskiego.

Pojawiają się też głosy, że mieszkańcy nie mogą partycypować w kosztach przetargu, choć w SIWZ nie znaleźliśmy punktu, który by mówił, że przedmiotem przetargu jest przyłącze poszczególnych posesji do kanalizacji deszczowej:

"Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Podstawowe roboty i wielkości.

1.1. Kanalizacja deszczowa w całym przebiegu przebudowy drogi, w tym: - kanał rura PVC Ø zew. 400 mm – 270,0 m - kanał rura PVC Ø zew. 200 mm – 64,0 m - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm – 10 sztuk - studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 – 14 sztuk - demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej - geodezja powykonawcza dla wykonywanego etapu robót.

1.2. Opis nawierzchni drogowej ul. Kochanowskiego.

Odcinek drogi objęty postępowaniem od km 0+315,00 do km 0+615 m

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 10 cm o powierzchni łącznej 1.680,0 m2. Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o powierzchni
łącznej 146,0 m2. Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o powierzchni łącznej 112,0 m2. Krawężniki betonowe 15 x 30 cm – 624 m. Obrzeża betonowe 30 x 8 cm – 130 m. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Humusowanie poboczy z obsianiem trawą. Szczegółowy zakres oraz technologię wykonania i odbioru robót określają: - przedmiary robót na przebudowę drogi w/w zakresie w ujęciu kosztorysowym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszych SIWZ."

Jednak brak rozmów z mieszkańcami, brak informacji, dokumentów i samowolne pobieranie opłat chyba nie powinno mieć miejsca? To, że mieszkańcy muszą się podłączyć do kanalizacji jest faktem, ale nie w ten sposób!

SIWZ_ [Kochanowksiego II etap]

Cała dokumentacja dotycząca przetargu jest dostępna na stronie BIP-u.

 

 

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *