zamglenie
-1°
poniedziałek
Reklama
Budynek szkoły w Miotku może być jeszcze bardziej ekologiczny
05 maja 2020 r. | 07:00
0

Miasto Kalety złożyło dziś wniosek o dofinansowanie w wysokości prawie 450.000 zł. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Zadanie w swoim zakresie przewiduje montaż powietrznej pompy ciepła do ogrzewania budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku. Dodatkowo zakres projektu obejmuje montaż 12 kW instalacji fotowoltaicznej zaspokajającej zapotrzebowanie energetyczne montowanej pompy ciepła. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Projekt ten uzyskał także pozytywną rekomendację Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego wyrażoną uchwałą z dnia 28 kwietnia 2020 r. Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania przez miasto Kalety dotacji na ten cel.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *