bezchmurnie
czwartek
Reklama
Budynek szkoły w Miotku może być jeszcze bardziej ekologiczny
05 maja 2020 r. | 07:00
0

Miasto Kalety złożyło dziś wniosek o dofinansowanie w wysokości prawie 450.000 zł. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Zadanie w swoim zakresie przewiduje montaż powietrznej pompy ciepła do ogrzewania budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku. Dodatkowo zakres projektu obejmuje montaż 12 kW instalacji fotowoltaicznej zaspokajającej zapotrzebowanie energetyczne montowanej pompy ciepła. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Projekt ten uzyskał także pozytywną rekomendację Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego wyrażoną uchwałą z dnia 28 kwietnia 2020 r. Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania przez miasto Kalety dotacji na ten cel.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *