pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
Bezpłatna komunikacja miejska w Kaletach – bez środków z „funduszu autobusowego”
12 stycznia 2022 r. | 07:00
0

Bezpłatna komunikacja miejska w obrębie Miasta Kalety ruszyła w listopadzie ubiegłego roku. Z darmowych przejazdów mogą korzystać wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego, czy mieszkają w mieście, czy przyjechali, np. jako turyści.

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji było jednym z głównych priorytetów burmistrza Klaudiusza Kandzi po okresie „lockdownu” związanego z pandemią oraz rezygnacji firmy „UNIMETAL” z organizacji przewozów na terenie miasta. Aby jednak do tego doszło, konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na ww. cel oraz zamieszczenie „Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”, co było wymogiem prawnym umożliwiającym zawarcie umowy z firmą przewozową. W wyniku postępowania została wyłoniona firma GTVBUS Polska sp. z o. o.

Dzienna ryczałtowa stawka rekompensaty miasta dla firmy GTV za organizację bezpłatnego transportu wynosi 850 zł. brutto. Umowa zawarta została na 24 miesiące.

Należy zaznaczyć, że miasto w 100% z własnych środków finansuje to zadanie. Jako gmina miejska nie jesteśmy objęci dofinansowaniem z rządowego funduszu przeznaczonego na rozwój transportu publicznego w gminach wiejskich, z którego w znacznym stopniu są finansowane przewozy w sąsiednich gminach z powiatu lublinieckiego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *