pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
fot. UM Kalety
Awans zawodowy ks. Krzysztofa Ochaba
10 lipca 2019 r. | 11:01
0

Krzysztof Ochab otrzymał z rąk Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ksiądz złożył ślubowanie potwierdzając je podpisem: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ksiądz Krzysztof Ochab zgodnie z procedurą, odbył prawie trzyletni staż zawodowy i w dniu 24 czerwca 2019 r. zdał egzamin na wyższy stopień zawodowy. Kandydat przedstawił swój dorobek zawodowy i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania komisji oraz spełnił wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. /UM Kalety/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *